Захиалгат үйл явц

 • захиалгат үйл явц-1
  01. хэрэглэгчийн шаардлагын шинжилгээ
  Хэрэглэгчийн шаардлагыг хүлээн авч, техник эдийн засгийн үндэслэлийн шинжилгээ хийж, шинжилгээний үр дүнг өгнө.
 • захиалгат үйл явц-2
  02. Захиалгын мэдээллийн баталгаажуулалт
  Хоёр тал эцсийн үр дүнгийн хамрах хүрээг баталгаажуулдаг.
 • захиалгат үйл явц-3
  03. гэрээнд гарын үсэг зурах
  Талууд эцсийн гэрээнд гарын үсэг зурна.
 • захиалгат үйл явц-4
  04. Хадгаламжийн төлбөр
  Худалдан авагч нь барьцаагаа төлж, талууд хамтран ажиллаж, талууд гэрээгээ гүйцэтгэж эхэлдэг.
 • захиалгат үйл явц-5
  05. Дээж хийх
  Нийлүүлэгч нь худалдан авагчийн өгсөн баримт бичгийн дагуу дээж хийнэ.
 • захиалгат үйл явц-6
  06. Дээж тодорхойлох
  Худалдан авагч нь үйлдвэрлэсэн дээжийг баталгаажуулж, хэвийн бус байдал байхгүй бол бөөнөөр үйлдвэрлэхэд бэлтгэдэг.
 • захиалгат үйл явц-7
  07. Олноор үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн
  Батлагдсан дээжийн дагуу бүтээгдэхүүнийг бөөнөөр үйлдвэрлэж эхэлнэ.
 • захиалгат үйл явц-8
  08. үлдэгдлийг төлөх
  Гэрээний үлдэгдлийг төлнө.
 • захиалгат үйл явц-9
  09. Тээвэрлэлт
  Логистикийн ажлыг зохион байгуулж, үйлчлүүлэгчдэд бараа хүргэх.
 • захиалгат үйл явц-10
  10. Борлуулалтын дараах хяналт
  Борлуулалтын дараах үйлчилгээ, гэрээг хаах.